Mobile App

– Thiết kế ứng dụng Android trên ngôn ngữ:Android Java, Kotlin, Flutter
– Thiết kế ứng dụng trên nền tảng iOS: Objective C, Swift
– Thiết kế Android và iOS Cross Platform: React Native

Đặt hàng nhanh Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi
Đặt mua Mobile App